Allemansrätt

Värna allemansrätten

Allemansrätten är en unik möjlighet för oss alla att röra oss fritt i naturen. Men vi behöver också ta ansvar för natur och djurliv och visa hänsyn mot markägare och andra besökare.

På följande länk kan ni läsa hur Naturvårdsverket sammanfattar allemansrätten i orden ”Inte störa – inte förstöra”.

 

Allemansrätten

The-right-of-public-access

Das-Jedermannsrecht