S:t  Anna Kajak – Tyrislöt

Video

Vacker inspirationsfilm med inslag från S:t Anna skärgård

Inslag från Östnytt

Tv Reportage från programmet GONE Camping ( ca 7 minuter in i avsnittet)

S:t  Anna Kajak – Tyrislöt